сряда, 9 ноември 2011 г.

Списание "Море" в "Епифании"


Бургаското списание за литература, изкуство и култура "Море" се откроява като добра алтернатива на спрелите да излизат литературни издания, като "Алтера", например. В него можем да прочетем стиховете на гостуващи утвърдени поети като Екатерина Йосифова, Илко Димитров, Борис Роканов. Публикациите, които читателите могат да открият, са на наложили се автори като Силвия Чолева, Кристин Димитрова, Йордан Ефтимов, Христо Карастоянов (дълго би могло да се изброява), но също и на утвърждаващи се млади гласове.

В брой 1 от 2011 година на списание "Море" един такъв млад глас е на нашия колега Христо Бойкикев. Текстът му, чиято по-раншна редакция беше "положена" за "обглеждане" в блога, сега напълно завършен, може да бъде прочетен на страниците на списанието. Той се нарича "Thanksgiving във Филаделфия", писан е по време на специализацията на Христо в САЩ и е един нов поглед, както към американската страна, така и чрез фигуративно определения от него метод на описание "камера обскура", на по-дълбинни философски търсения. Текстът е изграден около няколко вътрешни отражения - пуйката се отразява в къщата и в роденовата склуптура, гостите - в празните доспехи... Текстът директно заявява и своя моментен метод - дадаизма: "Да, да, да, всички те са там вътре, ..."

Всъщност добре е да прочетете този текст. Както и другите, които ще намерите нейде из мрежата. Ще забележите един интересен поглед на разказвача. Имам предвид, че се гледа от една страна обект, който е реален, с всичките му категории на реалното, но от друга, наблюдателят е ангажиран, той е под влияение на политическото, общочовешкото, често - митологично-библейското.

Може би скоро и други автори от школата, надяваме се, че ще имате възможността да срещнете в "Море"-то. Относно това нашият блог благо ще спомене.

Литературното четене на номинираните и наградените млади автори от конкурса на Литературен вестник и НБУ


Снимах те, казах на Сашо. "Не се и съмнявам", отговори той след литературното четене на номинираните и наградените млади автори от конкурса на Литературен вестник и НБУ, което се състоя в Унгарския културен институт на 8 ноември 2011 година. Четенето, както нерядко се случва на подобни прояви, протече по азбучен ред, така че Александър Христов беше пръв. Номинираният му, от конкурса на Литературен вестник и Нов български университет, разказ се нарича „Ангелите на морето", но Сашо предпочете да представи по-краткия, включен в блога "Епифании" и публикуван миналата година в сп. "Следва", разказ "Следобеди, които топят дървета". Александър Христов се дипломира в магистърска програма "Творческо писане" през 2011 г. към Софийския университет "Св. Климент Охридски" с новелата "Африка".


От същата магистърска програма, както Сашо Христов, е и награденият с първа награда от конкурса - Стоян Ненов - за разказа "Просто игра", включен в сборника с едноименното заглавие, издаден с преподавателската подкрепа на Боян Биолчев от Университетско издателство за завършващите през тази академична година магистранти.

Журито, излъчило наградените участници, включваше редакторите на Литературен вестник Амелия Личева, Ани Бурова, Мария Калинова и Йордан Ефтимов. То реши да присъди награди, освен на споменатите по-горе участници, и на: Димитър Калчев, още една първа награда, за разказа му „Клубът на фейсбук самоубийците” и също две първи награди в раздел "Литературна критика" – за Вили Кастрев за „Едиственият” и Елена Борисова за „Емине”: ядрото на романа „Майките” на Теодора Димова”. В раздел "Поезия" награди не бяха присъдени, защото, както спомена наблюденията си от конкурса Йордан Ефтимов, поезията не се занимава в големи теми, към създаването на важна стихосбирка, тя някак държи на малкото, докато прозата се стреми към написването на големия си роман.

Йордан Ефтимов подчерта също, че заради конфликт на интереси награди не са получили Андриана Спасова за иначе чудесната й рецензия „Социалистическият реализъм: нови изследвания” - съвременни рефлексии“, публикувана в сп. "Литературата" и Тея Сугарева за стихотворенията „Твое” и „Малки болки”.


Като цяло, участващите прозаични произведения в количествено измерение са били преобладаващи в конкурса, коментира журито. Относно университетската принадлежност на участниците, повечето от тях са завършващи или в момента изучаващи магистърска програма в някой от университетите в София (с превес се оказа Софийският университет). Факт е и интересът към конкурса на студенти, обучаващи се извън България, например Паула Ангелова, която е в Германия, но изпрати представител, който да прочете откъс от нейния номиниран текст „Щрихи върху сюррационализма и сюрреализма“.

Номинации от студентския конкурс на НБУ и ЛВ

Проза:

. Александър Христов, „Ангелите на морето”
. Преслав Ганев, „Нощ”
. Пресиян Пенчев, „Участ с марка ,,Омега”
. Димитър Калчев, „Клубът на фейсбук самоубийците”
. Жасмина Тачева, „Портрет на една стая”
. Златина Димитрова, „Асо Купа”
. Стоян Ненов, „Просто игра”
. Мартина Вичева, „Един ден по стълбата слязъл ангел…”
. Ангел Иванов, „Малкото момиче в големия град”
. Христо Мухтанов, „Наеха ме на рецепцията…

Литературна критика:

. Андриана Спасова, „Социалистическият реализъм: нови изследвания” - съвременни рефлексии“
. Атанаска Методиева, „Комуникативни вериги на писмото до Вожда”
. Вили Кастрев, „Единственият”
. Владимир Игнатов, „Хари Халер: между кризата на идентичността и драмата на отчуждението”
. Елена Борисова, „Емине”: ядрото на романа „Майките” на Теодора Димова
. Лидия Кирилова, „За живота като…”
. Паула Ангелова, „Щрихи върху сюррационализма и сюрреализма“

Поезия:

. Андриана Спасова „Поет критик”
. Елена Борисова „Pantomime”
. Зорница Андонова „Денят, който никога не идва”
. Лидия Кирилова „Локви по алеите в парка”
. Тея Сугарева „Твое”, „Малки болки”
. Христо Мухтанов „За който ме обича”
. Ясен Василев „Влюбени фенери”


На последната снимка, няколко от участниците в конкурса минути преди началото на четенето.