сряда, 9 ноември 2011 г.

Списание "Море" в "Епифании"


Бургаското списание за литература, изкуство и култура "Море" се откроява като добра алтернатива на спрелите да излизат литературни издания, като "Алтера", например. В него можем да прочетем стиховете на гостуващи утвърдени поети като Екатерина Йосифова, Илко Димитров, Борис Роканов. Публикациите, които читателите могат да открият, са на наложили се автори като Силвия Чолева, Кристин Димитрова, Йордан Ефтимов, Христо Карастоянов (дълго би могло да се изброява), но също и на утвърждаващи се млади гласове.

В брой 1 от 2011 година на списание "Море" един такъв млад глас е на нашия колега Христо Бойкикев. Текстът му, чиято по-раншна редакция беше "положена" за "обглеждане" в блога, сега напълно завършен, може да бъде прочетен на страниците на списанието. Той се нарича "Thanksgiving във Филаделфия", писан е по време на специализацията на Христо в САЩ и е един нов поглед, както към американската страна, така и чрез фигуративно определения от него метод на описание "камера обскура", на по-дълбинни философски търсения. Текстът е изграден около няколко вътрешни отражения - пуйката се отразява в къщата и в роденовата склуптура, гостите - в празните доспехи... Текстът директно заявява и своя моментен метод - дадаизма: "Да, да, да, всички те са там вътре, ..."

Всъщност добре е да прочетете този текст. Както и другите, които ще намерите нейде из мрежата. Ще забележите един интересен поглед на разказвача. Имам предвид, че се гледа от една страна обект, който е реален, с всичките му категории на реалното, но от друга, наблюдателят е ангажиран, той е под влияение на политическото, общочовешкото, често - митологично-библейското.

Може би скоро и други автори от школата, надяваме се, че ще имате възможността да срещнете в "Море"-то. Относно това нашият блог благо ще спомене.

Няма коментари:

Публикуване на коментар